Tractaments personalitzats (taller propi)

Un cop realitzat l’estudi de la petjada obtenim el diagnòstic i es confecciona el tractament per a la correcció de la patologia o per evitar futures lesions.

Els tractaments Ortopodològics (Plantilles) els realitzem al nostre propi taller (sense intermediaris externs)


Centre de Podologia Autoritzat pel Departament de Salut
Num. de registre: E08928504