Estudi de la petjada i la carrera

Estudi informatitzat amb plataforma de pressions d’última generació amb tecnologia pionera (FootStep 2.0)

Per al Diagnòsitc de:


Centre de Podologia Autoritzat pel Departament de Salut
Num. de registre: E08928504