Podologia Pediàtrica

La importància d’un diagnòstic precoç és la clau per evitar complicacions o lesions en l’adult.
S’aconsella fer un estudi de la petjada a partir dels 4 anys (hi hagi o no simptomes dolorosos o visuals) per descartar patologies com:


Centre de Podologia Autoritzat pel Departament de Salut
Num. de registre: E08928504