IniciQui SomSectors d'activitatTasca SocialContacta amb DAU
  :: inici / serveis
     
 


La constant evolució en el camp de la medicina i la contínua investigació ens obliga a mantenir el nostre esperit de superació amb la fi d'oferir la millor qualitat assistencial.

   
 
capa posicion relativa
El Centre Clínic Podològic els hi ofereix una amplia varietat de serveis:
 • QUIROPÒDIA
  És la cura de durícies (1) ( hiperqueratosis), ulls de poll(2) ( helomes) verrugues (3) ( papilomes),tractament i manteniment d’ungles engruixides (4) (onicogrifosis) cura i tractament de fongs a les ungles (5) ( onicomicosis) i cura i prevenció de fongs o peu d’atleta (6) ( dermatomicosis),mitjançant les millors tècniques d’higiene i desinfecció per a garantir la máxima asepsia en les nostres actuacions.

 • ESTUDI DE BIOMECÀNICA
  Des de que neixem les pressions a què estan sotmesos els nostres peus determinaran la nostra manera de caminar. Una correcció a temps evitarà que males postures es perpetuin en l’adult.
  La salut dels nostres peus determina gran part de l´equilibri del nostre aparell locomotor. Tenir cura dels peus farà que sempre puguem arribar allà on volem anar.
  Al centre podològic tractem a cada pacient com a únic és per això que tots els tractaments són totalment personalitzats i descartem sempre qualsevol solució estandaritzada. Cada persona té les seves caracteistiques pròpies i no tractem el peu com a una cosa aïllada sinó com a una estructura molt imporant en el global de la persona. Un tractament corrector a temps pot evitar problemes i deformitats a llarg plaç.

  L’Exploració de la dinámica del peu l’efectuem per mitjà d’un estudi informatitzat que ens permet estudiar a més deteniment cadascuna de les seqències del pas per arribar a una millor resolució del problema. • ELS TRACTAMENTS DE BIOMECÀNICA
  Per nosaltres és primordial oferir els millors criteris terapèutics amb gran ventall de possibilitats i tractaments. D´aquesta manera mantenim la nostra competitivitat en el món de la Podologia.

 • ORTESIS I SILICONES
  Dins el gran ventall de tractaments que disposem us oferim la possibilitat de corregir, prevenir i tractar les deformitats dels dits per tal d'evitar friccions. ulls de poll i altres deformitats com els dits de martell, galindons i alteracions digiatls que empitjoren i dificulten l'adaptació del calçat i alteren la manera de caminar. Aquests tactaments són totalment personlitzats tenint en compte la necessitat de cada persona i el calçat que utilitza.

 • PEU DE RISC
  Un dels grans risc del diabètic són les complicacions a nivell del peu degut a les lateracions que es produeixen a la circulació i la sensibilitat. És per això que qualsevol fricció, roçadura o pressió es pot convertir en una llaga de dificil curació. El primer pas per evitar-ho és la prevenció i cura dels peus.

 

 

 

 

Centre Clínic Podològic | Carrer Manso, 14 B | 08192 - Sant Quirze del Vallés | e-mail | Telf de contacte: 93.721.20.3093.721.20.30