Peu diabètic

Els nostres professionals tenen formació especifica per a la cura i prevenció en els pacients diabètics.

Som Centre Autoritzat pel Servei Català de la Salut per atendre als diabètics, sota el Conveni per a la Cura,
Tractament i Prevenció dels pacients diabètics per evitar compliacions pròpies de la diabetes de gran repercussió en el peu:


Centre de Podologia Autoritzat pel Departament de Salut
Num. de registre: E08928504