...

Glòria Canal Sellarés


Diplomada en Podologia

Universitat de Barcelona
Núm COP: 838080780
...

Míriam Álvarez Camino


Diplomada en Podologia

Fundació Universitària del Bages (FUB)
Núm COP: 8380801078
...

MªJosé Aldea Rodón


Diplomada en Podologia

Universitat de Barcelona
Núm COP: 838080913
...

Silvia Royo Pertusa


Graduada en Podologia

Universitat de Barcelona
Núm COP: 8380802229
...

Carolina


Responsable d'Administració i Recepció


Centre de Podologia Autoritzat pel Departament de Salut
Num. de registre: E08928504